Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000197

tytuł lub inne określenie treści: Expositio missae

czas powstania: 1457 , kolofon na f. 277r: „Deo gracias. Et sic est finis drigundrigi (?) Sub anno domini Mo CCCC LVIIo In Gorlicz Et est finitum per drigundrigum (!) de Betszcze hora XVIIIa feria 3a ante nativitatis marie virginis. Deo gracias”
autorstwo: Nicolaus Stoer
typ tekstu: teologia
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 21 cm, 15 cm
wys. x szer. (oprawa): 21,5 cm, 16,5 cm
l. kart (opisowa): I+282+I
karty ochronne: II
powstanie oprawy: średniowiecze
typ oprawy: zdobiona
oprawa: drewniane deski pokryte czerwoną skórą; ornament liniowy, roślinny, figuralny i geometryczny; zachowane dwa zapięcia; ślady po guzach
sygnatura: I Q 162
sygnatura dawna: K.N.156
katalogi: Göber, t. 15 , s. 80 literatura: C. H. Rother, Über die Büchersammlung des Bischofs Johannes Roth , s. 17 K. Zawadzka, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku (1226-1810) , s. 314
02000197,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 282v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000197,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000197,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 100r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000197,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1

wpis: „Ecclesiae Cathedralis Wratislaviensis”
02000197,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Dominikaner zu Breslau”
02000197,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Registrum

miejsce w tekście: f. 277v-282v
02000197,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Expositio missae

autorstwo: Nicolaus Stoer
miejsce w tekście: f. 1r-277r
02000197,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 277r

kolofon: „Deo gracias. Et sic est finis drigundrigi (?) Sub anno domini Mo CCCC LVIIo In Gorlicz Et est finitum per drigundrigum (!) de Betszcze hora XVIIIa feria 3a ante nativitatis marie virginis. Deo gracias”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło