Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000198

tytuł lub inne określenie treści: Officium misse. Tractatus pro informacione simplicium sacerdotum de VII sacramentis, Officium misse. Tractatus pro informacione simplicium sacerdotum de VII sacramentis

czas powstania: 1. poł. XV w. , Göber, t. 15, s. 81
typ tekstu: Varia theologica
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 20,5 cm, 15 cm
wys. x szer. (oprawa): 21,5 cm, 15,5 cm
l. kart (opisowa): II+228+2 nlb+IV
karty ochronne: VI
powstanie oprawy: średniowiecze
typ oprawy: zdobiona
oprawa: drewniane deski pokryte brązową, bogato zdobioną skórą; ornament roślinny, liniowy i geometryczny; zachowane jedno zapięcie; ślady po zapięciach i łańcuchu
sygnatura: I Q 163
sygnatura dawna: G V
umiejscowienie: właściciel: Klasztor kanoników regularnych - augustianów we Wrocławiu
katalogi: Göber, t. 15 , s. 81 literatura: H. Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latinorum , s. nr 12518 P. Kołoczek, Rękopisy prawnicze klasztornych bibliotek kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku , s. 234, 225
02000198,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: [zapiski]

miejsce w tekście: f. 202
02000198,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 100r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000198,T,014
miejsce w tekście: f. 203r-228v
02000198,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 228v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000198,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na przedniej karcie ochronnej

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000198,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000198,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua (nlb, po f. 201)

02000198,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Expositio missae

autorstwo: Nicolaus Stoer
miejsce w tekście: f. 1r-201v
02000198,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Breslau”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło