Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000204

tytuł lub inne określenie treści: Missale

czas powstania: 1. poł. XV w. , Göber, t. 15, s. 129
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin & papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 19 cm, 13,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 19,5 cm, 14 cm
l. kart (opisowa): II+83
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: drewniane deski pokryte brązową, tłoczoną skórą; ornament roślinny i liniowy; ślady po zapięciach
sygnatura: I Q 191
umiejscowienie: właściciel: Kapituła kolegiacka w Nysie
katalogi: Göber, t. 15 , s. 129 literatura: H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 22, 72, 82 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 171, 211, 219 J. Korolec, Lista lektorów i szkół dominikańskich w Polsce XV w. , s. 308
02000204,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae diversae

miejsce w tekście: f. 58v-79r
02000204,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Canon missae

miejsce w tekście: f. 33r-37v
02000204,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 79v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000204,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae speciales

miejsce w tekście: f. 37v-44v
02000204,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune missarum de sanctis

miejsce w tekście: f. 45r-54r
02000204,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Doms zu Neisse”
02000204,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae pro defunctis

miejsce w tekście: f. 54v-58v
02000204,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000204,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 29r-33r
02000204,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium missarum de tempore et de sanctis

miejsce w tekście: f. 1r-28v
02000204,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na przedniej karcie ochronnej

wpis: „Liber Bybliotecae Capituli Nissensis”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło