Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000205

tytuł lub inne określenie treści: Missale

czas powstania: 2. poł. XV w. , Göber, t. 15, s. 134
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier & pergamin (2 karty)
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 20,5 cm, 15 cm
wys. x szer. (oprawa): 23 cm, 16,5 cm
l. kart (opisowa): I+163+2 dodatk. (34a, 37a)
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte czerwono-brązową, tłoczoną skórą; ornament liniowy, roślinny i geometryczny; ślady po jednym zapięciu
sygnatura: I Q 195
sygnatura dawna: U IV 81
katalogi: Göber, t. 15 , s. 134-135 literatura: H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 23, 40, 52, 82, 83 W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 43 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 171, 185, 194, 219, 219-220
02000205,T,008

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na wyklejce tylnej okładki

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000205,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 100r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000205,T,030

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae diversae

miejsce w tekście: f. 146v-151r
02000205,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 163v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000205,T,031

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 151v-152r
02000205,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000205,T,032

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De sancto Rocho

miejsce w tekście: f. 152v-153r
02000205,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 4r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000205,T,033

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missa contra pestem

miejsce w tekście: f. 153r-155r
02000205,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000205,T,034

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Praefationes

miejsce w tekście: f. 155v-157r
02000205,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. Ir

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000205,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Ordo missae

miejsce w tekście: f. 1r-4r
02000205,T,025

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De quinque vulneribus Christi

miejsce w tekście: f. 131v-132v
02000205,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: fragm. Starego Testamentu z 2. poł. XI w. (karta perg.)

miejsce w tekście: f. Ir-Iv
02000205,T,024

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De spinea corona

miejsce w tekście: f. 130v-131r
02000205,T,027

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sequentiae

miejsce w tekście: f. 134r-136r
02000205,T,026

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De sancta cruce

miejsce w tekście: f. 132v
02000205,T,029

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae pro defunctis

miejsce w tekście: f. 140r-146r
02000205,T,028

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae diversae

miejsce w tekście: f. 136v-139v
02000205,T,040

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Praefationes

miejsce w tekście: f. 162r-163v
02000205,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae diversae ex prioprio de sanctis

miejsce w tekście: f. 38r-116r
02000205,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae in nativitate Christi

miejsce w tekście: f. 116v-118r
02000205,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missa de sancto Antonio

miejsce w tekście: f. 118v
02000205,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Canon missae

miejsce w tekście: f. 5r-9r
02000205,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missa dedicatione ecclesiae

miejsce w tekście: f. 10r-11v
02000205,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae de festis domini

miejsce w tekście: f. 11v-25v
02000205,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium missarum de tempore

miejsce w tekście: f. 26r-37v
02000205,T,038

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: fragment słownika łacińskiego z XIV/XV w. (karta perg.)

miejsce w tekście: f. 160r-160v
02000205,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae diverae

miejsce w tekście: f. 128v-129v
02000205,T,037

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missa pro pace

miejsce w tekście: f. 159v
02000205,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae de Beata Virgine

miejsce w tekście: f. 119r-128r
02000205,T,036
miejsce w tekście: f. 158v-159r
02000205,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De humilitate Christi

miejsce w tekście: f. 130r
02000205,T,035

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae votivae

miejsce w tekście: f. 157v-158r
02000205,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Officium de quattuordecim auxiliatoribus

miejsce w tekście: f. 128v
02000205,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 5r

wpis: „Canonic. Regul. Sagani ad D. V.”
02000205,T,039

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Registrum missarum

miejsce w tekście: f. 161r-161v
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło