Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000208

tytuł lub inne określenie treści: Psalterium per hebdomadem, Psalterium per hebdomadem

czas powstania: 1. poł. XIV w. , Göber, t. 15, s. 179
typ tekstu: psałterz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 20 cm, 15 cm
wys. x szer. (oprawa): 21 cm, 17 cm
l. kart (opisowa): 178
powstanie oprawy: nowożytność
oprawa: tektura powleczona jasnym pergaminem; 3 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I Q 233
umiejscowienie: właściciel: Klasztor klarysek we Wrocławiu
katalogi: Göber, t. 15 , s. 179 literatura: I. Czachorowska, Książka w rękach klarysek śląskich , s. 412, 414-415, 416, 418 I. Czachorowska, Książka w rękach klarysek śląskich (Scriptorium) , s. 113 bull. cod. 118 S. Epperlein, Der Bauer im Bild des Mittelalters Historia sztuki polskiej, T. 1: Sztuka średniowieczna K. Jasiński, Ilustracje kalendarzowe w rękopisie wrocławskim z około 1300 r. , s. 203-228 K. Jasiński, Ilustracje kalendarzowe w rękopisie wrocławskim z około 1300 r. (Scriptorium) , s. s. 383 bull. cod. 668 Gerard Labuda, Recenzja z w/w St. Źródłozn. 5: 1960 , s. 201 szp. 2 A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-127 (z reprod. f. 1r) A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1980) , s. 109 Katalog der Ausstellung im Kunstgewerbemuseum E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei , s. 227-231 R. Kroos, Drei Niedersächsische Bildhandschriften des XIII Jahrhunderts in Wien K. Maleczyński, B. Kürbis, R. Walczak, Nekrolog opactwa Św. Wincentego we Wrocławiu J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu , s. 212, 220, 231 , il. il. na s. s. 221 W. Oeser, Das „a” in der gotischen Buchschrift, Scriptorium 25: 1971 , s. 41 W. Podlacha, Miniatury śląskie do końca XIV w. , s. 186-246 H. Swarzenski, Die lateinischen illuminierten Handschriften des XIII. Jahrhunderts W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 51 Sztuka polska romańska i przedromańska , s. 785 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 207 Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. , s. 537, 539, 550, 555 , il. tab. I, II, VIII; il. 33, 90, 437
02000208,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Hymni

miejsce w tekście: f. 175r-177r
02000208,T,008

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 7r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Antiphona de nativitate Christi

miejsce w tekście: f. 177v-178r
02000208,T,009

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 8r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Cantus

miejsce w tekście: f. 178v
02000208,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 5r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 6r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Psalterium

miejsce w tekście: f. 9r-155v
02000208,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 3r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tabulae

miejsce w tekście: f. 156r-156v
02000208,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 4r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Antiphonae

miejsce w tekście: f. 157r-174r
02000208,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Passionsleich

miejsce w tekście: f. 174r-174v
02000208,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 2r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Oratio ante psalmos

miejsce w tekście: f. 8v
02000208,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Hymnus

miejsce w tekście: f. 178v
02000208,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Calendarium

miejsce w tekście: f. 2v-8r
02000208,T,010

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 9r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000208,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klarenstifts zu Breslau”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło