Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000210

tytuł lub inne określenie treści: Breviarium

czas powstania: 1464-1617 , kolofon na f. 227v: „Explicit viaticus de tempore, quem finivi sabbato sub octava ascensionis Anno domini MCCCC LXIIII”; kolofon na k. 360r : „Scriptus est hic liber Anno 1464 per fratrem Zachariam Kirchan Cantorem huius loci. Suffragia vero Ao 1617 per E.M.R. Priorem atque renovatus per fratrem C.H. Laus deo, beatae Mariae virgini.”
typ tekstu: brewiarz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin & papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 19 cm, 14 cm
wys. x szer. (oprawa): 20,5 cm, 15 cm
l. kart (opisowa): A+422
powstanie oprawy: nowożytność
oprawa: drewniane deski pokryte brązową tłoczoną skórą; ornament liniowy, geometryczny i roślinny; zachowane dwa zapięcia; na przedniej okładce wytłoczona data "1618"
sygnatura: I Q 241
sygnatura dawna: U.IV.68
katalogi: Göber, t. 15 , s. 188 literatura: A. Świerk, Schreibstube und Schreiber des Augustiner-Chorherren-Stiftes zu Sagan im Mittelalter , s. 136
02000210,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Officium de sancta Monica

miejsce w tekście: f. 417r-418v
02000210,T,008

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 17r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000210,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 419r-422v
02000210,T,009

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 229v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000210,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na wyklejce przedniej okładki

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000210,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000210,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Hymni et Psalmi de tempore et de sanctis

miejsce w tekście: f. 17r-78v
02000210,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: cyfra na przedniej karcie ochronnej

cyfra: "7"
02000210,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Breviarium

miejsce w tekście: f. 79r-361r
02000210,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 17r

wpis: "Canonic. Regul. ad D. V. Sagani Catalogo inscriptus”
02000210,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 361v-369v
02000210,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 361r

kolofon: „Scriptus est hic liber Anno 1464 per fratrem Zachariam Kirchan Cantorem huius loci. Suffragia vero Ao 1617 per E.M.R. Priorem atque renovatus per fratrem C.H. Laus deo, beatae Mariae virgini.”
02000210,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Nachtraege zum Brevier

miejsce w tekście: f. 370 r-417r
02000210,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000210,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 7r-16v
02000210,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Calendarium

miejsce w tekście: f. 1r-6v
02000210,T,010

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 418r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000210,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 228v

kolofon: „Explicit viaticus de tempore, quem finivi sabbato sub octava ascensionis Anno domini MCCCC LXIIII”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło