Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000215

tytuł lub inne określenie treści: Lectionarium, Lectionarium

czas powstania: 2. poł. XIII w. , Göber, t. 16, s. 7
typ tekstu: lekcjonarz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 24,5 cm, 18 cm
wys. x szer. (oprawa): 27 cm, 20 cm
l. kart (opisowa): 93
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy i florystyczny; 2 zapięcia zachowane; 4 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I Q 255
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Lubiążu
katalogi: Göber, t. 16 , s. 7 literatura: D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku. Rozprawa doktorska , s. passim K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 148, 149, 187, 188, 189, 200, 202, 206, 207, 209, 213, 232, 233 , il. 10 W. Schenk, Zagadnienie zależności kultu św. Stanisława biskupa od kultu św. Tomasza Kantauryjskiego , s. 77, 82, 85
02000215,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Epistula pro pestilentia saluberrima

miejsce w tekście: f. 93v
02000215,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones de communi sanctorum

miejsce w tekście: f. 82r-88v
02000215,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 50r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000215,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones missarum votivarum

miejsce w tekście: f. 88v-92r
02000215,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 93v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000215,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones missarum pro defunctis

miejsce w tekście: f. 92r-93r
02000215,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Leubus“
02000215,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones de visitatione beatae Mariae

miejsce w tekście: f. 93r-93v
02000215,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000215,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones de proprio sanctorum

miejsce w tekście: f. 64v-82r
02000215,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones de tempore

miejsce w tekście: f. 1v-64v
02000215,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na wewnętrznej stronie tylnej okładki

nota własnościowa: „B.V. Mariae in Lubens.”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło