Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000216

tytuł lub inne określenie treści: Lectionarium, Lectionarium

czas powstania: 2. poł. XIV w. , Göber, t. 16, s. 8
typ tekstu: lekcjonarz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 25,5 cm, 17,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 27 cm, 19,5 cm
l. kart (opisowa): A+145
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski obciągnięte gładką skórą; ślady po 5 okuciach ozdobnych na przedniej i 5 na tylnej okładce; ślady po 2 zapięciach; 4 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I Q 256
umiejscowienie: właściciel: Klasztor klarysek we Wrocławiu
katalogi: Göber, t. 16 , s. 8-9 literatura: J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim I. Czachorowska, Książka w rękach klarysek śląskich (Scriptorium) , s. 113 bull. cod. 118 I. Czachorowska, Książka w rękach klarysek śląskich , s. 412, 417 , il. 2
02000216,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectio de nativitate Christi

miejsce w tekście: f. 135v-136v
02000216,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Orationes variae

miejsce w tekście: f. 137r-139v
02000216,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Benedictiones

miejsce w tekście: f. 139v-141r
02000216,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 100r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000216,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones et orationes de proprio sanctorum

miejsce w tekście: f. 69v-111v
02000216,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 145v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000216,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones et orationes de communi sanctorum

miejsce w tekście: f. 111v-119r
02000216,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. Ar

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000216,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Officium beatae virginis

miejsce w tekście: f. 119r-126v
02000216,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000216,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: In vesperis mortuorum lectiones et orationes

miejsce w tekście: f. 126v-135r
02000216,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Orationes pro congregatione

miejsce w tekście: f. 143r-144v
02000216,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lectiones et orationes de tempore

miejsce w tekście: f. 7r-69v
02000216,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Collecta ante sepulcrum domini

miejsce w tekście: f. 141r-142v
02000216,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Calendarium

miejsce w tekście: f. 1r-6v
02000216,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Post Salve Regina collecta

miejsce w tekście: f. 144v-145v
02000216,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des St. Klarenstifts zu Breslau“
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło