Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000234

tytuł lub inne określenie treści: Sachsenspiegel

czas powstania: 1. poł. XV w. , Göber, t. 6, s. 17
typ tekstu: Sachsenspiegel
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin & papier
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 30,5 cm, 21,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 32 cm, 22 cm
l. kart (opisowa): 194+3 nlb. (puste)
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte czerwoną skórą; na przedniej okładce zachowane okrągłe okucia z orłami; na tylnej okładce części dwóch metalowych zapięć; brak ozdób
sygnatura: II F 8
katalogi: Göber, t. 6 , s. 17-20 literatura: A. Świerk, Beiträge zur Geschichte schlesischer Privatbibliotheken bis zum Anfang des 16 Jahrhund. , s. 80 J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 87, 138 U. Oppitz, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. 2 , s. 409 F. Ebel, R. Schelling, Die Lateinische lübische Recht in der schlesisch-polnischen Fassung des 13. Jahrhunderts , s. 97 F. Ebel, Lübisches Recht in Schlesien , s. 279 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim I. T. Piirainen, Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau , s. passim
02000234,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sachsenspiegel Landrecht

miejsce w tekście: f. 75v-125r
02000234,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Von der Herren Geburt

miejsce w tekście: f. 125r-125v
02000234,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Judeneid

miejsce w tekście: f. 125v
02000234,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Lübisches Recht

miejsce w tekście: f. 39r-44v
02000234,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Register zu Sachsenspiegel Lehnrecht

miejsce w tekście: f. 45r-45v
02000234,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000234,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sachsenspiegel Lehenrecht

miejsce w tekście: f. 46r-67v
02000234,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 174v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000234,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Register zu Sachsenspiegel Landrecht und Weichbildchronik

miejsce w tekście: f. 68r-75r
02000234,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Register zu Sachsenspiegel Lehnrecht

miejsce w tekście: f. 129r-131v
02000234,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sachsenspiegel Landrecht

miejsce w tekście: f. 5r-38v
02000234,T,024

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Magdeburger Weichbildrecht

miejsce w tekście: f. 161r-180v
02000234,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Weichbildchronik

miejsce w tekście: f. 125v-128v
02000234,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Register zu Sachsenspiegel Landrecht und Lübisches Recht

miejsce w tekście: f. 1r-4r
02000234,T,027

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Magdeburg-Breslauer Recht von 1295

miejsce w tekście: f. 188r-190r
02000234,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Register zu Magdeburger Weichbildrecht

miejsce w tekście: f. 158r-160v
02000234,T,026

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Konfirmationsurkunde Hz. Heinrichs IV.

miejsce w tekście: f. 187v-188r
02000234,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sachsenspiegel Lehnrecht

miejsce w tekście: f. 132r-157r
02000234,T,028

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Magdeburger Schöffensprüche

miejsce w tekście: f. 190r-194v
02000234,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1r

nota własnościowa: „Liber B.V.M. in Henrichau. Bibliothecae inscriptus 1729”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło