Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000243

tytuł lub inne określenie treści: Damnatio errorum Aristotelis et Algazelis. Etc., Damnatio errorum Aristotelis et Algazelis. Etc.

czas powstania: 1. poł. XV w. , Göber, t. 8, s. 36
typ tekstu: Varia philosophica
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 30,5 cm, 21,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 31 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): 322
powstanie oprawy: średniowiecze, XIX w.
typ oprawy: zdobiona
oprawa: drewniane deski pokryte brązową, tłoczoną skórą; ornament roślinny, liniowy, figuralny i geometryczny; ślady po 2 zapięciach; grzbiet odnowiony
sygnatura: IV F 10
sygnatura dawna: K.N.186
katalogi: Göber, t. 8 , s. 36-37 literatura: E. A. Lowe, Codices latini antiquiores, t. 11 , s. poz. 1075 K. Zawadzka, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku (1226-1810) , s. 318 M. Markowski, Katalog dzieł Marsyliusza z Inghen z ewidencją rękopisów , s. 105-107, 128, 151
02000243,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Quaestiones super libros parvorum naturalium Aristotelis

autorstwo: Marsilus ab Ingen
miejsce w tekście: f. 13v-95v
02000243,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 2r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000243,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Disputata super libros Aristotelis de anima

autorstwo: Marsilus ab Ingen
miejsce w tekście: f. 97r-217r
02000243,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 322r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000243,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Quaestiones super libros Physicorum Aristotelis

autorstwo: Marsilus ab Ingen
miejsce w tekście: f. 219r-322r
02000243,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Dominikaner zu Breslau”
02000243,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000243,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatulus de pestilencia

miejsce w tekście: f. 11v-13v
02000243,T,011
autorstwo: Robertus Kilwardby OP
miejsce w tekście: f. 1r-11v
02000243,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: ekslibris na wyklejce przedniej okładki

exlibris: „Ex Bibliotheca FF. Ord. Praedicat. Wratisl. ad S. Adalb.”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło