Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000250

tytuł lub inne określenie treści: Textus varii

czas powstania: 1. poł. XIV w. , Göber, t. 11, s. 607
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 30 cm, 22 cm
l. kart (opisowa): 165
powstanie oprawy: nowożytność
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament roślinny, geometryczny i figuralny; na przedniej okładce w środkowej płycinie herb opacki; oprawa po konserwacji
sygnatura: IV F 191
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Henrykowie
katalogi: Göber, t. 11 , s. 607-609 literatura: W. Mrozowicz, Eine unbekannte „Vita beate Hedewigis” aus den Sammlungen der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław , s. 57 W. Mrozowicz, Mittelalterliche Handschriften oberschlesichen Autoren , s. 43 Annales Cisterc. Henrichov. (pochodz. XIV w.), IV F 191 k. 164r; IV Q 92 k. 121v E. J. Beer, Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts , s. 51 K. Miaskowski, Notabilia ex Chronicis Polonorum , s. 1-66 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1980) , s. 109 W. Oeser, Das 'a' als Grundlage für Schriftvarianten in der gotischen Buchschrift , s. 42 Vita sanctae Hedwigis , s. 501-510 Monasticon Cisterciense Poloniae, T. 1 , s. 397 M. Kaczmarek, Motywy bamberskie w dziejopisarstwie cystersów śląskich w XIII wieku , s. 151 L. Stachowski, Stan i potrzeby w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Śląska w średniowieczu , s. 204, 212 J. Gromadzki, Średniowieczne cykle obrazowe z legendą o Św. Jadwidze , s. 311
02000250,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Epistola

autorstwo: Patriarcha Hierosolymitanus
miejsce w tekście: f. 140v
02000250,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Epistola ad Flandrensem comitissam

autorstwo: Osto de s. Andomaro
miejsce w tekście: f. 140v-141v
02000250,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Descriptio Terrae Sanctae

autorstwo: Burchardus de Monte Sion
miejsce w tekście: f. 142r-151r
02000250,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 165v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000250,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000250,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Chronicon imperatorum Romanorum

autorstwo: Martinus Oppaviensis (Martinus von Troppau vel Martinus Polonus)
miejsce w tekście: f. 42v-62r
02000250,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 2r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000250,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Chronicon imperatorum Romanorum

autorstwo: Martinus Oppaviensis (Martinus von Troppau vel Martinus Polonus)
miejsce w tekście: f. 63r-82v
02000250,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: "Catalogo inscriptus Bibliothecae.”
02000250,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatus historiae Hierosolymitanae

autorstwo: Robertus Remensis (vel Robertus Monachus s. Remigii)
miejsce w tekście: f. 83r-123r
02000250,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Heinrichau”
02000250,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Historia Hierosolymitana

autorstwo: Pulcherius Carnotensis
miejsce w tekście: f. 123r-140v
02000250,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Visio Tungdali militis

autorstwo: Marcus Bruder (vel Marcus Frater)
miejsce w tekście: f. 152v-164v
02000250,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Legenda minor de vita beatae Hedwigis

miejsce w tekście: f. 39v-42v
02000250,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Formula honestae vitae

autorstwo: Martinus Bracarensis (vel Martinus Dumiensis)
miejsce w tekście: f. 151r-152v
02000250,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Legenda maior s. Hedwigis

miejsce w tekście: f. 1v-39v
02000250,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Chroniknotizen von 970

miejsce w tekście: f. 164v-165v
02000250,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Liber s[anctissi]mae V. M. in Heinrichoviensi Monasterio s. ord. Cist."
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło