Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000251

tytuł lub inne określenie treści: Legende der hl. Hedwig

czas powstania: 1451 , f. IIIr: „Antonius Hornig. Anno Christi 1451. Petrus Freytag Brigensis scripsit 1451.”
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: niemiecki
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 29,5 cm, 20 cm
wys. x szer. (oprawa): 31 cm, 21,5 cm
l. kart (opisowa): V+ 120 perg.+IV
karty ochronne: VII
powstanie oprawy: XIX w.
oprawa: deski obciągnięte gładką skórą; 1 zapięcie; 5 zwięzów na grzbiecie; oprawa po konserwacji (T. Zamłyński)
sygnatura: IV F 192
katalogi: Göber, t. 11 , s. 610-614 literatura: J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim J. Gromadzki, Średniowieczne cykle obrazowe z legendą o Św. Jadwidze , s. 312-313, 314, 315 J. Gromadzki, Die Miniaturen des Hedwig-Bilderzyklus im sog. Hornig-Kodex der Breslauer Universitätbibliothek Der Hedwigs-Codex von 1353 , s. 22-23 J. Krasa, Ceske iluminovane rukopisy 13.-16. stol. , s. 85 F. X. Seppelt, Mittelalterliche deutsche Hedwigslegenden , s. 3, przyp. 1 A. Karłowska-Kamzowa, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I Brzeskiego , s. 186 szp. 2 A. Karłowska-Kamzowa, Zagadnienie aktualizacji w śląskich wyobrażeniach bitwy legnickiej 1353-1504 , s. 105 R. M. Libor, St. Hedwig Hochbild des Abendlandes /Citeaux , s. 166 bull. cod. 385 T. Wąsowicz, Legenda śląska , s. 244-245 bul. cod. 622 A. Karłowska-Kamzowa, Recenzja, w: Studia Źródłoznawcze, t. 16 , s. 214 ods. 1 T. Wąsowicz, Une legende silesienne Sainte Hedwige , s. 222 bull. cod. 652 St. Solicki, Historiografia w średniowiecznych bibliotekach wrocławskich , s. 156 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540 , s. 119 J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 88, 138-139 J. Kostowski, J. Witkowski, Książę Henryk II Pobożny i bitwa legnicka w ikonografii (XIII-XX w.) , s. 283 Herzöge und Heilige. Das Geschlecht der Andechs-Meranier im europäischen Hochmittelalter , s. 151, 202-203, 204-205, 245-246 St. Solicki, Geneza legendy tatarskiej na Śląsku , s. 127 W. Mrozowicz, Eine unbekannte „Vita beate Hedewigis” aus den Sammlungen der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław , s. 57
02000251,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Deutsche Übersetzungen von Hymnen

miejsce w tekście: f. 117v-120v
02000251,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000251,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 120v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000251,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. IIIv

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000251,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebete

miejsce w tekście: f. 101v
02000251,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. IIIv

odcisk pieczęci: "Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl."
02000251,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Bulla

autorstwo: Clemens IV papa
miejsce w tekście: f. 101v-109v
02000251,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na na wyklejce przedniej okładki

wpis: „Die Handschrift kam 1810 aus dem hiesigen Minoriten=(Dorotheen=) Kloster in die Bibliothek.”
02000251,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Die Predigen Rede

autorstwo: Clemens IV papa
miejsce w tekście: f. 109v-114v
02000251,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Übersetzung des Briefes an Herzog Ludwig von Brieg

autorstwo: Nicolaus von Posen
miejsce w tekście: f. 114v-117r
02000251,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. IIIr (częściowo nieczytelny)

wpis: „Antonius Hornig. Anno Christi 1451. Petrus Freytag Brigensis scripsit 1451.”
02000251,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Legenda maior et legenda minor s. Hedwigis

miejsce w tekście: f. 7r-101v
02000251,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Speculum genealogiae s. Hedwigis

miejsce w tekście: f. 1r-4v
02000251,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: miedzioryt na wyklejce przedniej okładki (herb i inskrypcja)

rycina: „(Johannes) Guilelmus S. R. I. (Ba)ro de Wirz et Burg in (Rommen) au Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis (per) utramque Silesiam consiliarius status.”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło