Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000255

tytuł lub inne określenie treści: Opera astrologica, Opera astrologica

czas powstania: 1438 , kolofon na f. 155r: „Explicit liber de compositione astrolabii scriptus est per me Johannem de Bu, canonicum sancti Salvatoris Metensis Anno 1438 , die 28. Aprilis hora 3. noctis”
typ tekstu: Opera astrologica
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 29,5 cm, 22,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 31,5 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): 160
powstanie oprawy: średniowiecze, XIX w.
oprawa: drewniane deski pokryte gładką, jasną skórą; ślady po zapięciach; brak zdobnictwa; grzbiet odnowiony
sygnatura: IV F 21
katalogi: Göber, t. 8 , s. 64-71 literatura: B. Lowe, From the Liber particularies of Michael Cot. French ms. (1438). Breslau Univ. lib. (IV) F 21, f. 146v , s. 73 M. Zimmermann, S. Jürgen, Lateinische und deutsche „Agnus Dei”-Gedichte , s. 334-337
02000255,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 158v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000255,T,030

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De proprietate septem planetarum

miejsce w tekście: f. 96v-97r
02000255,T,031

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De proprietatibus lunae in signis zodiaci circuli

miejsce w tekście: f. 97r-98v
02000255,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau.”
02000255,T,032

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De proprietatibus signorum in pueris

miejsce w tekście: f. 99r-100v
02000255,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000255,T,033

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De proprietatibus signorum in puellis

miejsce w tekście: f. 100v-102r
02000255,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na przedniej wyklejce

wpis: „Beneficentia Ill[ustrissi]me D[omi]ne Mariae Josephae Baronessae Rumpin donavit Capucinis Wratislaviensibus. Orate pro Ea. Anno 1726”
02000255,T,034

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Astronomische Notate

miejsce w tekście: f. 102r
02000255,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Loci Capucinorum Wratisl. 1726”
02000255,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tabula physiognomiae

autorstwo: Michael Scotus
miejsce w tekście: f. 1v-2v
02000255,T,025

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Liber de pronosticationibus egritudinum secundum motum lunae

autorstwo: Hippocrates, Ps.-
miejsce w tekście: f. 91r-94v
02000255,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tabula diversarum rerum

autorstwo: Michael Scotus
miejsce w tekście: f. 1r-1v
02000255,T,024

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Astrologische Notate

miejsce w tekście: f. 79v-90v
02000255,T,027

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Versus 12 de zodiaco

miejsce w tekście: f. 95v
02000255,T,026

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Versus medicinales de zodiaco

miejsce w tekście: f. 94v-95r
02000255,T,029

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Pronosticatio de mensibus

miejsce w tekście: f. 96r
02000255,T,028

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Presagium Bede presbiteri

miejsce w tekście: f. 95v
02000255,T,040

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Excerptum de Introductorio

autorstwo: Michael Scotus
miejsce w tekście: f. 121r-122v
02000255,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Liber particularis

autorstwo: Michael Scotus
miejsce w tekście: f. 4r-49v
02000255,T,041

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatus de astronomia

miejsce w tekście: f. 122v-125r
02000255,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Versus 7 de horis canonicis

miejsce w tekście: f. 6v-7r
02000255,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De poenis 7 in passione domini versus (2)

miejsce w tekście: f. 7r
02000255,T,044

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Distinctiones orbium tam celestium quam elementorum

miejsce w tekście: f. 155v-158v
02000255,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Astrologische Notate

miejsce w tekście: f. 3r
02000255,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Abusiones huius seculi

miejsce w tekście: f. 3r
02000255,T,042

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 126-130
02000255,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Auctoritates philosophicae

miejsce w tekście: f. 3v
02000255,T,043

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Liber de compositione astrolabii

miejsce w tekście: f. 131r-155r
02000255,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Versus de fortuna

miejsce w tekście: f. 3v
02000255,T,038

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Astrologische Tafel

miejsce w tekście: f. 110r
02000255,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Theoria omnium planetarum

autorstwo: Michael Scotus
miejsce w tekście: f. 71r-78v
02000255,T,037

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatulus Hermetis de urina non visa

miejsce w tekście: f. 109r-109v
02000255,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Liber physiognomiae

autorstwo: Michael Scotus
miejsce w tekście: f. 50r-71r
02000255,T,036

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: folia vacua

miejsce w tekście: f. 105-108
02000255,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Contra pestem consilium

miejsce w tekście: f. 79v
02000255,T,035

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Kalendertafeln

miejsce w tekście: f. 102v-104v
02000255,T,022
miejsce w tekście: f. 79r
02000255,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 155r

kolofon: „Explicit liber de compositione astrolabii scriptus est per me Johannem de Bu, canonicum sancti Salvatoris Metensis Anno 1438 , die 28. Aprilis hora 3. noctis”
02000255,T,039

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Astrologische Notate und Tafeln

miejsce w tekście: f. 110v-120v
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło