Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000410

tytuł lub inne określenie treści: Missale

czas powstania: 1429 , wpis na f. 1v: „Iste liber pertinet ad Sanctum Ministerium Altaris in Capella (...) ecclesie sancte Elisabeth in wratislauia (....) per egregium virum magistrum Johannem Hassia doctorem medicinae et honestam dominam Hedwigim relictam olim Nicolai Langwyllisch civem wrat. Anno domini MoCCCCXXIX die mense Februaris”
typ tekstu: mszał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 34,5 cm, 24,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 36 cm, 27 cm
l. kart (opisowa): 125
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte żółto-brązową, skromnie zdobioną ornamentem liniowym skórą; na przedniej okładce zachowane 4 mosiężne guzy narożne i jeden guz pośrodku; na tylnej okładce zachowany jeden guz narożny i jeden pośrodku; zachowane dwa zapięcia z grawerowanym ornamentem
sygnatura: R 521
katalogi: Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, t. 3 , s. 416-417 Katalog der Handschriften der Rehdigerana, Abt. 2 , s. 6 literatura: H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 22, 82, 142 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 171, 219, 276 W. Schenk, Rękopisy liturgiczne dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (XIII-XV w.) , s. 83
02000410,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć z napisem na f. 1r

odcisk pieczęci: „Rhedigersch. Stadt Bibliothek zu Breslau”
02000410,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć z napisem na f. 2r

odcisk pieczęci: „Rhedigersch. Stadt Bibliothek zu Breslau”
02000410,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missale

miejsce w tekście: f. 2r-122v
02000410,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1v

wpis: „Iste liber pertinet ad Sanctum Ministerium Altaris in Capella (...) ecclesie sancte Elisabeth in wratislauia (...) per egregium virum magistrum Johannem Hassia doctorem medicinae et honestam dominam Hedwigim relictam olim Nicolai Langwyllisch civem wrat. Anno domini MoCCCCXXIX”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło