Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000459

tytuł lub inne określenie treści: Fragmenty pisma uncjalnego z łacińskiego przekładu greckiej kroniki Euzebiusza, dokonanego przez Hieronima

czas powstania: V w.
forma: karty (2)
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 22 cm, 14 cm
l. kart (opisowa): 2
sygnatura: I F 120 d
umiejscowienie: właściciel: Staats- und Universitäts-Bibliothek Breslau
katalogi: Verzeichnis , s. 125
02000459,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. opisowej dołączonej do rękopisu

odcisk pieczęci: „KÖNIGLICHE & UNIVERSITÄTS- BIBLIOTHEK BRESLAU"
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło