Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000416

tytuł lub inne określenie treści: Epistolarum ad Familiares libri XVI, Epistolarum ad Familiares libri XVI

czas powstania: XV w. , K. Ziegler, Catalogus codicum Latinorum classicorum, s. 31
autorstwo: Cicero Marcus Tullius
typ tekstu: Humaniores litterae
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 27 cm, 18,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 27,5 cm, 19 cm
l. kart (opisowa): I+142+I
karty ochronne: II
powstanie oprawy: XVII w.
typ oprawy: zdobiona
oprawa: tektura oklejona pergaminem, ornament tłoczony i złocony superekslibrisem Thomasa Redigera
sygnatura: R 66
katalogi: Katalog der Handschriften der Rehdigerana, Abt. 1 , s. 13 K. Ziegler, Catalogus codicum Latinorum classicorum , s. 31 literatura: Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki , s. 92-93
02000416,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć z napisem na f. 142v

odcisk pieczęci: „Rhedigersch. Stadt Bibliothek zu Breslau”
02000416,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Epistolarum ad Familiares libri XVI

autorstwo: Cicero Marcus Tullius
miejsce w tekście: f. 1r-142r
02000416,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć z napisem na f. 1v

odcisk pieczęci: „Rhedigersch. Stadt Bibliothek zu Breslau”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło