Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000061

tytuł lub inne określenie treści: Moralia in Job, Moralia in Job (21-35)

czas powstania: 1391 , wpis na f. 142r: „... sub anno domini Millesimo trecentesimo nonagesimo primo sabbato in vigilia pasche hoc est vicesima quinta die mensis marcij”
autorstwo: Gregorius I Magnus s. papa
typ tekstu: teologia
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 37 cm, 26,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 37,5 cm, 27 cm
l. kart (opisowa): 143
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte jasną skórą; ślady po okuciach; jedno z dwóch zapięć zachowane
sygnatura: I F 149 wol. 2
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 157 literatura: E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei , s. 156-157 St. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach , s. 59, 80, 107, 109, 116, 116-117, 121, 125, 132, 138, 157, 161, 181 St. Rybandt, Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach , s. 5, 6 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1979) , s. 112 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji psałterza floriańskiego A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-121 B. Miodońska, Śląskie malarstwo książkowe , s. 385-386 Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków , s. 394 D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku , s. 289-290
02000061,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. Ir

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000061,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 142r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000061,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Moralia in Job (21-35)

autorstwo: Gregorius I Magnus s. papa
miejsce w tekście: f. 1r-142r
02000061,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na przedniej karcie ochronnej

wpis: „Ex libris Mona[ste]rij Rauden”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło