Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000140

tytuł lub inne określenie treści: Graduale Praemonstratense de tempore et de sanctis per annum, Graduale Praemonstratense de tempore et de sanctis per annum

czas powstania: 1351 , kolofon na f. 1r: „Anno domini Millesimo trecentesimo quinquagesimo primo completus est liber iste ad honorem dei et beati Vincencij episcopi et martiris in die beati Urbani martiris per manus fratris Johannis Lozacconis sub reverendo patre domino Nicolao abbate monasterij sancte Vincencij prope Wratislaviam”
typ tekstu: graduał
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 45,5 cm, 32 cm
wys. x szer. (oprawa): 48,5 cm, 34 cm
l. kart (opisowa): 244
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: deski średniowieczne, pokryte zdobioną, brązową skórą; ornament liniowy; zachowane metalowe zapięcia oraz jedno metalowe naroże na przedniej i dwa na tylnej okladce; ślady po okuciach; odnowiony grzbiet
sygnatura: I F 422
katalogi: Göber, t. 2 , s. 217-218 literatura: E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei , s. 52, 55, 201 W. Schenk, Rękopisy liturgiczne od XIII do XV wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu , s. 196-197 H. Kowalewicz, Cantica medii aevi polono-latina. T. I. Sequentiae , s. 21, 35, 36, 37, 42 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich , s. 171, 181, 182, 183, 187 J. Pikulik, Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych , s. 66, 71, 74, 75, 78 J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu , s. 41, 111, 242, 263, 268, 301, 330 J. Pikulik, Sekwencje polskie , s. 7-128 W. Tomaszewski, Graduały norbertańskie Ms. Ms. II F 385, I F 422, I F 423 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu , s. 59-194 A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-127 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1979) , s. 15, 109 J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 88, 138 A. Karłowska-Kamzowa, Znaczenie iluminatorstwa cysterskiego , s. 368-369 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 226 B. Miodońska, Śląskie malarstwo książkowe , s. 380 Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków , s. 420-421 D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku , s. 375-376
02000140,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Missae speciales

miejsce w tekście: f. 108r-109r
02000140,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune sanctorum

miejsce w tekście: f. 110r-113v
02000140,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 113v-156v
02000140,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Stifts Sct. Vinzenz zu Breslau”
02000140,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sequentiae

miejsce w tekście: f. 156v-235v
02000140,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 2r-108r
02000140,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Aspersio

miejsce w tekście: f. 1r-1v
02000140,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 1r

kolofon: „Anno domini Millesimo trecentesimo quinquagesimo primo completus est liber iste ad honorem dei et beati Vincencij episcopi et martiris in die beati Urbani martiris per manus fratris Johannis Lozacconis sub reverendo patre domino Nicolao abbate monasterij sancte Vincencij prope Wratislaviam”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło