Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

sygnatury: 1781-IV.C.
autor osobowy: Spett, Jakob
tytuł: Nationalitätenkarte der östlichen Provinzen des Deutschen Reiches nach dem Ergebnissen der amtlichen Volkszählung vom Jahre 1910 entworfen von Ing. Jakob Spett.
autor:
data i miejsce wydania: 1910GothaJustus Perthes
język: ger
hasła przedmiotowe:
uwagi: 77 x 103 cm, kolor., skala 1:500 000. Tytuł u góry po lewej, poniżej legenda objaśniająca procentowy udział mieszkańców narodowości polskiej i niemieckiej na przedstawionym obszarze według spisu ludności z 1910 roku. Dołączona tabela z danymi statystycznymi według powiatów. Pod dolna ramką u dołu informacja o podkładzie: "Grundlage: Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer".
,

instytucja: BUWr
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło