Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

sygnatury: 1392-III.C.
autor osobowy: Sanson, Guillaume (1633-1703)
tytuł: Le Duché De Cleves, La Seigneurie De Ravenstein, et Le Comté De Meurs.
autor:
data i miejsce wydania: [post 1692]ParisJaillot, Alexis-Hubert (ca 1632-1712)
język: fre
hasła przedmiotowe:
uwagi: Mdz. kolor., 43 x 57 cm, skala ok. 1:240 000. Mapę ogranicza ramka stopniowa oznaczona co 2'30" i opisana co 10'. Kartusz tytułowy z elementami zwijanymi w lewym dolnym rogu, na prawo od niego pięć podziałek liniowych i legenda. Naniesiono siatkę skorowidzową, oznaczoną literami między ramkami wewnętrzną i zewnętrzną.
,

instytucja: BUWr
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło