Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

sygnatury: 1394-III.C.
autor osobowy: Lotter, Tobias Conrad (1717-1777)
tytuł: Mappa Geographica, in qua Ducatus Lotharingiae et Barr ut et Episcopatuum Metens., Tullens., Verdunens. Territoria, tractusque finitimi in suos quique ditiones disterminati sistuntur [...].
autor:
data i miejsce wydania: [post 1756]Aug. Vind. (Augsburg)Lotter, Tobias Conrad (1717-1777)
język: lat
hasła przedmiotowe:
uwagi: Mdz. kolor., 50 x 58 cm, skala ok. 1:500 000. Mapę ogranicza ramka stopniowa oznaczona co 2' i opisana co 10'. Kartusz tytułowy w lewym dolnym rogu, wokół scena alegoryczna, powyżej herb Lotaryngii. Po prawej u dołu kartusz z dwoma podziałkami liniowymi. Naniesiono siatkę skorowidzową oznaczona literami między ramkami wewnętrzną i zewnętrzną.
,

instytucja: BUWr
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło