Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

 Strona główna

Rękopisy średniowieczne

Niniejsza witryna udostępnia część bazy danych projektu Śląskie Archiwum Ikonograficzne. Obejmuje - opisy kodykologiczne 420 rękopisów średniowiecznych

- odpowiadające im zdjęcia iluminacji i (częściowo) opraw
- kompletne skany 90 rękopisów (w tym 30 wykonanych w ramach projektu: Śląskie Archiwum Ikonograficzne)

Każdy z obiektów opisany został w formie katalogu naukowego, według listy cech, zgodnej w swym jądrze z klasyfikacją MIDAS (Marburger Administrations, Dokumentations und Administrations-System), opracowaną przez prof. Lutza Heusingera z Bildarchiv Foto Marburg przy Instytucie Historii Sztuki Philipps-Universität Marburg.

Śląskie Archiwum Ikonograficzne. Projekt badawczy – rozwojowy R17 007 02, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w okresie 15.03.2007 - 14.12.2011 (od 25.02.2011 za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). W ramach projektu powstała baza dziedzictwa kultowego Śląska w jego granicach historycznych obejmująca 20 704 ujęć z 9 258 obiektów pochodzących z okresu od pradziejów do początku XIX w.

Uaktualnienia bazy oraz integracja z wynikami innych projektów prowadzone są w ramach prac Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Obecnie integrowane są indeksy wszystkich baz (w tym kartoteki osób, obiektów i pojęć), ponadto powstają nowe opisy i digitalizaty. W ramach tych prac integrowane są miedzy innymi opisy kodykologiczne rękopisów powstałe w ramach projektu Śląskie Archiwum Ikonograficzne z digitalizatami powstałymi w ramach projektu: „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013). Dotąd zintegrowano w ten sposób 60 opisów i odpowiadających im digitalizatów.

Redakcja bazy:
Katarzyna Grodecka pod kierunkiem Adama Żurka
Wykonanie Informatyczne:
ArchInfo – Jakub Ławniczak

Do końca czerwca 2013 r. zostaną udostępnione zintegrowane bazy pod adresami:
Śląskie Archiwum Ikonograficzne.
http://dk.bu.uni.wroc.pl/sai
Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
http://dk.bu.uni.wroc.pl

Wszelkie informacje, zapytania i uwagi prosimy zgłaszać pod adresem
sai@bu.uni.wroc.pl

.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło