Tezaurus Dziedzictwa Kulturowego
Słownik hierarchiczny pojęć

 Strona główna

"Tezaurus dziedzictwa kulturowego" powstał w ramach projektu "Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego – narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystywanie baz danych obejmujących zabytki sztuki", realizowanego przez Pracownię Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2007-2009 pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza (IV Konkurs Projektów Badawczych Rozwojowych, projekt nr N 17 0004 04). Celem projektu było opracowanie i udostępnienie online słownika hierarchicznego pojęć, służących opisowi dzieł sztuk plastycznych, oraz narzędzi umożliwiających jego dalszą rozbudowę w oparciu o współpracę instytucji związanych z dokumentacją dziedzictwa kulturowego. W trakcie trwania projektu do słownika wprowadzono ponad 8000 pojęć, dotyczących przede wszystkim klasyfikacji rzeczowej i formalnej dzieł sztuki oraz materiału i techniki ich wykonania.

.
.
Moja galeria
Login
Hasło