Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00001928

kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina 

powstanie: około 1330-1370?, ZSwP, Śląsk, s. 344 przekształcenie: XV w., ZSwP, Śląsk, s. 344 przekształcenie: XVI w., ZSwP, Śląsk, s. 344 pożar: 1648, ZSwP, Śląsk, s. 344 restauracja: XVIII w., ZSwP, Śląsk, s. 344 restauracja: 1865-1866, ZSwP, Śląsk, s. 344 restauracja: 1883, ZSwP, Śląsk, s. 344 wzmianka o kościele: 1242, ZSwP, Śląsk, s. 344 remont: 1960-1962, ZSwP, Śląsk, s. 344
styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): kamień łamany
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 79, 29.03.1949
części: obj 5000140546, nawa główna obj 5000140547, płyta nagrobna ze sceną Ukrzyżowania obj 5000100139, fasada zachodnia obj 5000100140, portal zachodni obj 5000100141, prezbiterium obj 5000100142, sklepienie prezbiterium obj 5000140548, portal południowy prezbiterium (w tympanonie św. Marcin na koniu) obj 5000140549, kruchta południowa obj 5000140550, portal kruchty południowej obj 5000140545, zespół epitafiów w elewacjach kościoła jest częścią: obj 5000001927, zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina wyposażenie: obj 5000101698, Maria z Dzieciątkiem - figura obj 5000101699, Św. Marcin Biskup - figura obj 5000140551, Matka Boska Bolesna - figura
lokalizacja geograficzna: Jawor, pl. Kościelny, województwo: dolnośląskie, powiat: jaworski, gmina: Jawor
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 344-345
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło