Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00005567

kościół filialny pod wezwaniem św. Gotarda 

powstanie romańskiej rotundy: k. XII w., rejestr powstanie romańskiej rotundy: XIII w., przed lokacją 1264, W. Hołubowicz - ekspertyza na podstawie danych stratygraficznych, za: Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 233 rozpoczęcie budowy romańskiej rotundy: 1. poł. XII w., Kozaczewski, Rotunda w Strzelinie, s. 232 dobudowa od wschodu rotundy dwuprzęsłowego kościoła: około 1350, KZSwP, SN, t. 4, z. 6, s. 207 rozbudowa o nawę południową: 3. trzydziestolecie XIV w., KZSwP, SN, t. 4, z. 6, s. 207 przekształcenie: 1. poł. XIV w. - XV w., rejestr
styl obiektu: romanizm, gotyk
materiał (podłoża): kamień łamany, granit
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 139, 10.03.1950
części: obj 5000142108, portal południowy rotundy obj 5000142109, okno obustronnie rozglifione zamknięte półkoliście obj 5000142110, okno z maswerkiem w formie trójliścia na zachodniej ścianie nawy południowej wyposażenie: obj 5000142111, epitafium nn. osoby †1673 obj 5000142112, epitafium syna mieszczanina Valtena Windischa obj 5000142113, epitafium Georga Kijhna syna pastora
lokalizacja geograficzna: Strzelin, ul. Szkolna, województwo: dolnośląskie, powiat: strzeliński, gmina: Strzelin
Literatura: 8200000155, KZSwP, SN, t. 4, z. 6, s. 206-210 8200000083, Kozaczewski, Rotunda w Strzelinie 8200000046, Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 232-233
komentarz: Pierwotny kościół miał formę rotundy z apsydą od wschodu. Po rozebraniu apsydy i dostawieniu kościoła rotunda, po podwyższeniu, zaczęła pełnić funkcję wieży dzwonnej.
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło