Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00006097

kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła 

barokizacja: 1704, ZSwP, Śląsk, s. 810 powstanie obecnego korpusu nawowego: 1335-1370, ZSwP, Śląsk, s. 810 rozbudowa o transept i prezbiterium: około 1370-1425, ZSwP, Śląsk, s. 810 przebudowa: około 1520, ZSwP, Śląsk, s. 810 odbudowa po pożarze: 1718, ZSwP, Śląsk, s. 810 modernizacja: 1786, ZSwP, Śląsk, s. 810 remont i regotyzacja: 1869-1872, ZSwP, Śląsk, s. 810 remonty: XX w., ZSwP, Śląsk, s. 810
styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): kamień łamany
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 73, 23.03.1949
części: obj 5000100680, fasada zachodnia obj 5000100681, portal główny ze scenami z życia św. Pawła obj 5000100682, nawa główna obj 5000100683, okna południowe z maswerkami obj 5000100685, prezbiterium obj 5000100686, łuk tęczowy obj 5000100687, wieża południowa (nieukończona) obj 5000100688, sklepienie gwiaździste przyziemia wieży obj 5000100689, nawa północna obj 5000125269, nawa południowa obj 5000100690, sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy północnej obj 5000100691, wsporniki z popiersiami proroków obj 5000100692, portal południowy z koronkowym maswerkiem obj 5000140651, okno z maswerkiem w elewacji kaplicy południowej wyposażenie: obj 5000101444, ołtarz główny obj 5000101445, retabulum gotyckie (zachowane fragmentarycznie) obj 5000101446, kwatery retabulum z przedstawieniami Zwiastowania i Narodzenia obj 5000101447, kwatery retabulum z przedstawieniami Nawiedzenia i Pokłonu Trzech Króli obj 5000101609, Maria z Dzieciątkiem - figura
lokalizacja geograficzna: Strzegom, województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki, gmina: Strzegom
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 810-811
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło