Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00006206

kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława 

barokizacja: XVII/XVIII w., ZSwP, Śląsk, s. 853 powstanie: 1330-1386, ZSwP, Śląsk, s. 852 rozbudowa: około 1400-1410, ZSwP, Śląsk, s. 853 odbudowa po pożarze w 1532 r.: do 1535, ZSwP, Śląsk, s. 853 regotycyzacja: 1893-1895, ZSwP, Śląsk, s. 853 wzmianka o kościele: 1250, ZSwP, Śląsk, s. 853
styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): cegła
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 77, 29.03.1949
części: obj 5000100698, fasada zachodnia obj 5000101719, Św. Anna Samotrzeć - figura obj 5000100699, portale zachodnie (środkowy podwójny, prowadzący do nawy głównej) obj 5000100700, znaki kamieniarskie obj 5000100701, nawa południowa obj 5000100702, filary nawy południowej obj 5000100703, wsporniki figuralne (postaci i zwierzęta) obj 5000100704, Kaplica Bractwa Maryjnego (Chór Mieszczan, południowa) obj 5000100705, empora Kaplicy Bractwa Maryjnego obj 5000100706, sklepienie pod emporą obj 5000100707, chór muzyczny obj 5000100708, balustrada maswerkowa (obecnie w ogrodzie parafialnym) obj 5000101757, Kaplica Cechu Rzeźników wyposażenie: obj 5000101422, pentaptyk Zaśnięcia Marii obj 5000101718, Pietà - grupa figuralna obj 5000101758, ołtarz Kaplicy Cechu Rzeźników obj 5000101759, Maria z Dzieciątkiem (w mandorli) - obraz
lokalizacja geograficzna: Świdnica, pl. Kościelny, 1, województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki, gmina: Świdnica
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 852-855
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło