Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00008612

dwór 

typ formalny: dwór
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 1864, 11.10.1966
części: obj 5000101244, fasada obj 5000142506, sień obj 5000142507, portal główny wewnętrzny (od sieni) obj 5000142508, portal główny (zewnętrzny) z kartuszem herbowym w zwieńczeniu obj 5000142509, zespół kamiennych obramień okiennych jest częścią: obj 5000008611, zespół dworski
lokalizacja geograficzna: Służejów, województwo: dolnośląskie, powiat: ząbkowicki, gmina: Ziębice
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło