Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00010424

dom 

typ formalny: dom
powstanie: 1. poł. XIX w., rejestr
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 1529/66, 10.08.1970
lokalizacja geograficzna: Przylesie, nr, 164, województwo: opolskie, powiat: brzeski, gmina: Olszanka
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło