Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00012154

kościół klasztorny Dominikanów (obecnie parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha), tzw. kościół na Górce 

barokizacja: 1701-1708, ZSwP, Śląsk, s. 650 powstanie: XIV/XV w., ZSwP, Śląsk, s. 650 konsekracja: 1361, ZSwP, Śląsk, s. 650 przebudowa: 1399, ZSwP, Śląsk, s. 650 dobudowa kaplicy północnej: 1430?, ZSwP, Śląsk, s. 650 powstanie fasady: 1875-1876, ZSwP, Śląsk, s. 650 gruntowna restauracja: 1931-1938, rejestr restauracja wnętrza: 1960-1964, ZSwP, Śląsk, s. 650
styl obiektu: gotyk, barok, neoromanizm
materiał (podłoża): cegła
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 125/54, 03.09.1954
części: obj 5000141351, nawa główna obj 5000141355, empora organowa obj 5000141364, ołtarz Opłakiwania Chrystusa obj 5000141366, ołtarz Św. Józefa obj 5000141369, ołtarz Ukrzyżowania obj 5000141370, ołtarz Małej Świętej Rodziny obj 5000141361, nawa południowa obj 5000141371, nawa północna obj 5000141372, sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy północnej obj 5000141349, kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej obj 5000141463, portal prowadzący do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej obj 5000141352, prezbiterium jest częścią: obj 5000012153, zespół klasztorny Dominikanów wyposażenie: obj 5000120473, tryptyk (zachowany fragmentarycznie) obj 5000120474, korpus retabulum z rzeźbiarskimi przedstawieniami Marii z Dzieciątkiem (w mandorli) i świętych Dziewic: Katarzyny, Agnieszki, Barbary i nieznanej świętej obj 5000141350, ambona obj 5000141360, Św. Dominik - obraz obj 5000141362, Św. Barbara - figura obj 5000141363, Św. Katarzyna - figura obj 5000141367, ołtarz Chrystusa Zbawiciela obj 5000141368, Matka Boska Piekarska (kopia) - obraz obj 5000141464, Św. Joachim - figura przy prawym ościeżu portalu obj 5000141465, Św. Anna - figura przy lewym ościeżu portalu obj 5000141353, ołtarz główny obj 5000141354, Legendarny pobyt św. Wojciecha w Opolu - obraz w ołtarzu głównym
lokalizacja geograficzna: Opole, województwo: opolskie, powiat: Opole, gmina: Opole
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 650-651
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło