Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00012158

kościół klasztorny Franciszkanów pod wezwaniem Trójcy Świętej 

powstanie: 1248, ZSwP, Śląsk, s. 649 powstanie: 1287-1329, rejestr odbudowa po pożarze: 1307-1329 (lub 1359), ZSwP, Śląsk, s. 649 liczne pożary i remonty: XVII w., ZSwP, Śląsk, s. 649 przekształcenie: XVIII w., ZSwP, Śląsk, s. 649 przekształcenie: 1828-1831, ZSwP, Śląsk, s. 649 odbudowa: po 1945, ZSwP, Śląsk, s. 649 remont: 1950-1959, ZSwP, Śląsk, s. 649
styl obiektu: gotyk, barok
materiał (podłoża): cegła
części: obj 5000141375, zespół filarów międzynawowych obj 5000141382, korpus nawowy obj 5000141381, sklepienie kolebkowo-krzyżowe obj 5000141385, portal wewnętrzny prowadzący do kaplicy Najświętszego Sakramentu obj 5000141444, nawa główna obj 5000141445, nawa południowa obj 5000120169, Kaplica św. Anny (Mauzoleum Piastów Opolskich) obj 5000120170, sklepienie gwiaździste Kaplicy św. Anny obj 5000120171, prezbiterium obj 5000120172, służka I w prezbiterium obj 5000120173, służka II w prezbiterium obj 5000141383, sklepienie krzyżowo-żebrowe prezbiterium obj 5000141384, okno z dekoracją maswerkową obj 5000141394, kruchta północna obj 5000141395, sklepienie sieciowe kruchty jest częścią: obj 5000012157, zespół klasztorny Franciszkanów wyposażenie: obj 5000141377, prospekt organowy obj 5000141380, płaskorzeźbione wsporniki żeber sklepiennych obj 5000141446, ołtarz boczny obj 5000141391, polichromia z przedstawieniami tarcz herbowych i postaci aniołów obj 5000141387, epitafium sióstr Scholz obj 5000141388, nagrobek tumbowy Bolesława I i Bolesława II obj 5000141389, nagrobek tumbowy Bolesława III i jego żony Anny obj 5000141378, ołtarz główny obj 5000141379, stalle
fundatorzy książę Władysław I, książę Bolesław I
lokalizacja geograficzna: Opole, województwo: opolskie, powiat: Opole, gmina: Opole
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 649-950
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło