Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00014664

cmentarz przykościelny 

Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 138/60 (R-256/49), 27.02.1960
jest częścią: obj 5000014662, zespół kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
lokalizacja geograficzna: Brenna, województwo: śląskie, powiat: cieszyński, gmina: Brenna
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło