Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00120105

elewacja ogrodowa z półkolistym ryzalitem 

styl obiektu: rokoko
części: obj 5000120107, portal z nadświetlem i kartuszem herbowym powyżej jest częścią: obj 5000011312, pałac
lokalizacja geograficzna: Minkowskie, województwo: opolskie, powiat: namysłowski, gmina: Namysłów
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło