Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00122510

epitafium Baltazara Heusslera (†1587) i jego żony Jadwigi (†1586) 

powstanie: k. XVI w., ZSwP, Śląsk, s. 154-155
styl obiektu: manieryzm
materiał (podłoża): kamień
umiejscowienie: obj 5000122505, nawa północna obj 5000010002, kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja
lokalizacja geograficzna: Brzeg, województwo: opolskie, powiat: brzeski, gmina: Brzeg
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 154-155 8200000068, Zlat, Brzeg [ŚwZS], s. 179, 183, 185
komentarz: lokalizacja: nad wejściem do wieży

Alegorie Czterech Cnót (rzeźby na kolumnach) - Nadzieja 

Alegorie Czterech Cnót (rzeźby na kolumnach) - Sprawiedliwość 

Alegorie Czterech Cnót (rzeźby na kolumnach) - Wiara 

część górna epitafium 

Zmartwychwstanie - płaskorzeźbione przedstawienie w zwieńczeniu 

Trójca Święta - płaskorzeźbione przedstawienie 

Alegorie Czterech Cnót (rzeźby na kolumnach) - Miłosierdzie 

część środkowa epitafium 

Chrzest Chrystusa - płaskorzeźbione przedstawienie w prawym bocznym polu 

Obrzezanie - płaskorzeźbione przedstawienie w lewym bocznym polu 

Zwiastowanie - płaskorzeźbione przedstawienie w prawym bocznym polu 

Pokłon Pasterzy - płaskorzeźbione przedstawienie 

Grzech pierworodny - płaskorzeźbione przedstawienie w lewym bocznym polu 

Sąd Ostateczny - płaskorzeźbione przedstawienie 

Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło