Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00122525

kruchta zachodnia 

typ formalny: kruchta
powstanie: 4. ćw. XIII w.?, ZSwP, Śląsk, s. 153
części: obj 5000122526, sklepienie krzyżowo-żebrowe kruchty zachodniej jest częścią: obj 5000010002, kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja wyposażenie: obj 5000122527, nagrobek marszałka polnego Friedricha Leopolda grafa von Gesslera (†1762) (zachowany fragmentarycznie)
lokalizacja geograficzna: Brzeg, województwo: opolskie, powiat: brzeski, gmina: Brzeg
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 153
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło