Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123596

sklepienie krzyżowo-żebrowe 

części: obj 5000141072, zespół polichromowanych zworników na sklepieniu prezbiterium jest częścią: obj 5000100828, prezbiterium obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 513
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło