Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123638

sklepienie krzyżowo-żebrowe 

powstanie: pocz. XIV w., Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 63
styl obiektu: gotyk
części: obj 5000141059, zespół polichromowanych zworników sklepienia nawy głównej jest częścią: obj 5000123637, nawa główna obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 513
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło