Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123724

elewacja zachodnia 

części: obj 5000123725, Zwiastowanie - płaskorzeźbiona płycina obj 5000123726, Ewangelista - figura w niszy jest częścią: obj 5000100832, kaplica Loretańska
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło