Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00142318

zespół epitafiów w otoczeniu kościoła 

części: obj 5000142319, epitafium Antoinette Von Pfeil (ur. Reppert) (†1816) obj 5000142320, epitafium inskrypcyjne obj 5000142321, epitafium dziecięce obj 5000142322, epitafium całopostaciowe (nieczytelne) obj 5000142323, epitafium inskrypcyjne, podwójne obj 5000142324, epitafium Joahima Sigmundusa Seidlitza obj 5000142325, epitafium inskrypcyjne z początku XIX w. obj 5000142326, epitafium w formie obelisku umiejscowienie: obj 5000008329, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
lokalizacja geograficzna: Ciepłowody, województwo: dolnośląskie, powiat: ząbkowicki, gmina: Ciepłowody
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło