Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00001710

kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła 

powstanie: k. XIII w., Kozaczewski, Wiejskie kościoły, t. 2, s. 30 powstanie: okres późnego średniowiecza, Lutsch, II, s. 665 rozbudowa: 1498, ZSwP, Śląsk, s. 657 rozbudowa: 1525, ZSwP, Śląsk, s. 657 budowa wieży: 1862, rejestr restauracja: 1925, ZSwP, Śląsk, s. 657 remont: lata 70-te XX w., ZSwP, Śląsk, s. 657
styl obiektu: późny romanizm, gotyk
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 817, 13.12.1960
części: obj 5000140443, kaplica południowa wyposażenie: obj 5000140439, zespół epitafiów wmurowanych w ściany kościoła obj 5000140445, figura przedstawiająca brodatego mężczyznę
lokalizacja geograficzna: Osetno, województwo: dolnośląskie, powiat: górowski, gmina: Góra
Literatura: 8200000080, Kozaczewski, Wiejskie kościoły, t. 2, s. 30-31 8200000051, Lutsch, II, s. 665 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 657-658
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło