Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00101379

pentaptyk Koronacji Marii 

powstanie: 1505, data 15[…]5 w scenie Ukrzyżowania na awersie lewego skrzydła II pary powstanie: 1505, Ziomecka, Śląskie retabula szafowe, s. 77 renowacja: 1911-1912
styl obiektu: gotyk
warsztat: pracownia Jakoba Beinharta
umiejscowienie: obj 5000101391, prezbiterium obj 5000001661, kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca
lokalizacja geograficzna: Czernina, województwo: dolnośląskie, powiat: górowski, gmina: Góra
Literatura: 8200000002, Ziomecka, Śląskie retabula szafowe, s. 76-77
komentarz: ołtarz wymieniony w wizytacji w 1687 r.

predella 

skrzydło lewe (II pary) 

skrzydło prawe (II pary) 

skrzydło lewe (I pary) z rzeźbiarskimi przedstawieniami Zwiastowania, Narodzenia i Pokłonu Trzech Króli na awersie 

skrzydło prawe (I pary) z rzeźbiarskimi przedstawieniami Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego na awersie 

przedstawienie Koronacji Marii w korpusie retabulum 

Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło