Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00101557

Matka Boska Bolesna - figura 

typ formalny: figura
powstanie: około 1450, ZSwP, Śląsk, s. 569 renowacja: XIX w., renowacja z położeniem nowego gruntu i nowej warstwy malarskiej renowacja: XX w., renowacja z położeniem nowego gruntu i nowej warstwy malarskiej (zniekształcającej formę rzeźbiarską) renowacja: 1973, konserwacja, poprzedzona wykonaniem sond stratygraficznych, polegająca na dezynsekcji, utwardzeniu i uzupełnieniu ubytków drewna, podklejeniu odspajającej się wtórnej polichromii (oryginalna nie zachowana) i wypunktowaniu jej ubytków; M. Kowalska, finans. użytkownik, z nakazu WKZ we Wrocławiu
styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): drewno
umiejscowienie: obj 5000101556, loża kolatorska obj 5000002692, kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi
lokalizacja geograficzna: Miłków, województwo: dolnośląskie, powiat: jeleniogórski, gmina: Podgórzyn
Literatura: 8200000012, Skibińska, Dokumentacja… w województwie wrocławskim w latach 1970-1973, s. 154 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 569
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło