Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00120840

mur wokół kościoła 

styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): kamień
części: obj 5000120841, bramka północno-zachodnia obj 5000120842, bramka południowo-zachodnia obj 5000120843, bramka wschodnia (zamurowana)
Literatura: 8200000033, KZSwP, t. 7, z. 3, s. 48
komentarz: obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło