Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00140855

nagrobek z postacią męską (starosta opolski Daniel Lasota?), zachowany fragmentarycznie, w ścianie kościoła 

styl obiektu: późny renesans
umiejscowienie: obj 5000011226, kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 683
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło