Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00141079

portal między północnym ramieniem transeptu a Kaplicą Loretańską 

typ formalny: portal
styl obiektu: gotyk
części: obj 5000141080, ościeże zachodnie obj 5000141082, ościeże wschodnie jest częścią: obj 5000123591, wejście do Kaplicy Loretańskiej obj 5000100832, kaplica Loretańska
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło