Strona główna

Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie

Informacje o projekcie i bazie danych

Projekt, realizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku, uzyskał dotację na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 20 stycznia 2015 r. w ramach naboru 1/2015 na podstawie wniosku (nr 02867/15) zgłoszonego do programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Przedmiotem projektu były zasoby trzech historycznych bibliotek związanych z przedstawicielami dynastii Piastów na Śląsku i przechowywanych obecnie w Oddziale Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej:

Bibliotheca Piastorum Bregensis — brzeska biblioteka książęca brzeska założona przez Jerzego II,

Bibliotheca Rudolphina Legnicensis — legnicka biblioteka książęca Jerzego Rudolfa,

Bibliotheca Ecclesiae SS. Petri et Pauli Legnicensis — biblioteka przy kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy.

Celem projektu była digitalizacja 1720 starych druków wybranych spośród ok. 13 tys. dzieł i udostępnienie ich cyfrowych kopii (ponad 252 tys. plików) wraz z opisami katalogowymi w powszechnie dostępnej bazie danych oraz w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach projektu wykonano konserwację dziesięciu obiektów, zakupiono specjalistyczny sprzęt do reprodukcji rękopisów i druków oraz wydano publikację książkową podsumowującą stan wiedzy o kolekcjach piastowskich.

Kierownik projektu: Grażyna Piotrowicz – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

Opisy źródłowe w formacie MARC 21 i DublinCore – Oddział Starych Druków oraz Oddział Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego

Digitalizacja: Pracownia Reprografii i Digitalizacji oraz Oddział Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego

Konserwacja: Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych

Redakcja bazy: Katarzyna Grodecka i Iwona Bińkowska

Wykonanie informatyczne: ArchInfo - Jakub Ławniczak

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło