Baza Danych

00000476
miano osoby: Hanke, Johann ( 1595-1661 )
miano alternatywne:
Hancke, Johann, Hanckius, Johannes, Hanncke, Johan, Hannke, Johann., Hannkius, Johannes
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Pastor w kościele św. Barbary we Wrocławiu, ojciec Johanna Hankego (1622-1694) i Martina Hankego (1633-1709). Pochodził z Głubczyc (Leobschütz).

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło