Baza Danych

00000478
miano alternatywne:
Frencelius, Salomon, Frencelius a Fridenthal, Salomon, Frenzel, Salomon von Friedenthal, Frenzelius, Salomon, Friedenthal, Salomon Frenzel von, Philoxenus Probus Austrius, Probus, Philoxenus Austrius, S. F. [a], S. F. P. C., S. F. V. F., Salvus Fecit Populum Christus
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Humanista śląski, poeta (poeta laureatus caesarius), profesor filozofii w Helmstedt, inspektor szkolny w Rydze. Przez pewien czas przebywał w Pradze, od cesarza Rudolfa II otrzymał tytuł szlachecki z predykatem "von Friedenthal". Uczestnik bitwy pod Byczyną w 1588 r. po stronie arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Ur. we Wrocławiu. Daty biograficzne różne w źródłach. Pseud.: Philoxenus Probus Austrius,Salvus Fecit Populum Christus, [i.e. Salomon Frenzelius Poeta Caesarius], S. F., S. F. V .F., S. F. P. C.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło