Baza Danych

00000857
miano osoby: Lasius, Christoph ( 1504-1572 )
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Teolog luterański, superintendent w Lauingen i Cottbus.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło