Baza Danych

00001503
miano osoby: Sachse, Daniel ( 1596-1669 )
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Ewangelicki teolog, pastor, nadworny kaznodzieja w Bernburg i Köthen.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło